close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
 • Aktualności

  Sekcja zawiera informacje o bieżącej działalności Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.

  Polonia w WB

  Tu uzyskasz wszystkie informacje o Polonii w Wielkiej Brytanii: listę organizacji polonijnych i najnowsze informacje o ich działalności.

  Konsulat

  Sekcja prezentuje informacje o Kierownictwie i strukturze Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze. Tutaj znajdziesz też informacje o polskich placówkach w WB.

  Informacje konsularne

  Tu znajdziesz informacje konsularne, przepisy prawne, ostrzeżenia i porady. Dowiesz się też jak wystąpić o paszport.

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 marca 2017

  Na początku 2017 r. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego dokonał otwarcia anglojęzycznej wersji portalu internetowego Zapisy Terroru (Chronicles of Terror) udostępniającego świadectwa ofiar dwóch totalitaryzmów okresu II wojny światowej – niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu.

  Zapisy Terroru to jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy. To pierwsza tego typu wirtualna platforma umożliwiająca zapoznanie się z relacjami świadków aktów przemocy dokonywanej na ludności cywilnej okupowanych ziem polskich – dotychczas materiały te  były rozproszone i zamknięte w archiwach.

   

   

  Są tu publikowane protokoły przesłuchań świadków – obywateli polskich, którzy po II wojnie światowej składali zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Na portalu opublikowano blisko 1000 relacji (ponad 700 w języku angielskim) opisujących życie codzienne w okupowanej Warszawie: egzekucje uliczne, łapanki, realia w warszawskim getcie, mordy na polskiej inteligencji i rzeź Woli w 1944 r. Wkrótce zostaną one poszerzone o relacje ofiar okupacji sowieckiej i zsyłek na Wschód w latach 1939–1941 oraz świadectwa Polaków, którzy opuścili Sowiety z Armią gen. W. Andersa. Zbiór świadectw jest poszerzany o prywatne zdjęcia, dokumenty, listy i wspomnienia oraz inne pamiątki.

   

   

  Zapisy Terroru promują wiedzę o okupacji niemieckiej w Polsce i utrwalają pamięć o ofiarach totalitaryzmu. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa pozwalająca na odkrywanie online ważnych wydarzeń politycznych przez pryzmat indywidualnych ludzkich tragedii. Narzędzie wspomoże proces budowania międzynarodowej wrażliwości na temat polskich doświadczeń dwóch totalitaryzmów w XX w.

   

  Zachęcamy do zapoznania się ze stroną:http://www.chroniclesofterror.pl/dlibra.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: